Informace k ubytování

Vážení hosté.

Jsme rádi, že jste si vybrali k relaxaci naše stavení.

Než začnete užívat klidu a pohody, věnujte, prosím, několik minut těmto informacím.  

  • V prostorách chalupy nepoužívejte venkovní obuv. Místo pro odložení obuvi je v zádveří.
  • Objekt je napojen na bio čističku. Důsledně kontrolujte, jaký odpad se dostává do kanalizace. Nevhazujte vložky, vlhčené ubrousky a podobný nerozložitelný materiál, nevlívejte olej ze smažení.
  • Třiďte odpad – papír, plast, kov a směsný. Bioodpad  a mletou kávu „lógr“ ukládejte do označené nádoby. Prochladlý olej ze smažení po vychladnutí lijte do označené nádoby pod dřezem.
  • Když odjíždíte na výlet, zkontrolujte  zda jsou zavřená okna a nezapomeňte klíč od pokoje.
  • Klíč je multifunkční. Slouží pro otevření vrátek, hlavního vchodu a vašeho pokoje.  Je jedinečný a jeho výroba stojí 2500,- Kč.
  • Vodu v bazénu udržujeme v čistotě pomocí pískové filtrace, čistícího robota, UV lampy a minimálního množství stříbra a mědi. Pouze v nezbytných případech používáme malé množství chlóru. Pomozte nám, prosím, udržet kvalitu vody. Před použitím bazénu využijte sprchu. Omyjte sebe a děti mýdlem. Zabraňte kontaminaci opalovacími a tělovými krémy, mechanickými nečistotami. Prosíme, neskákejte do bazénu. Nenechávejte děti bez dozoru.
  • Ve všech prostorech domu nekouříme. Ani elektronické cigarety a jiné druhy. Mimo dům, bez omezení.
  • Pokud budete mít po dobu vašeho pobytu otázky, připomínky, kritiku a další, zvoňte na zvonečky. Budeme se snažit vyhovět.
  • Pokud něco nefunguje, něco vám chybí, něco rozbijete, něco poškodíte, oznamte nám to. Zajistíme nápravu.

Děkujeme, že jste věnovali čas těmto informacím a budete je mít na paměti. Přejeme vám příjemný pobyt a dostatek zážitků.